Jesteśmy kołem naukowym, zrzeszającym studentów, dla których prawo to nie tylko kodeksy, ustawy i przepisy, lecz przede wszystkim - ludzie i ich konkretne problemy. Głównym celem naszej działalności jest niesienie pomocy osobom, których nie stać na skorzystanie z usług profesjonalnych pełnomocników procesowych, połączone z nabywaniem i doskonaleniem przez naszych członków praktycznych umiejętności stosowania prawa.
» czytaj więcej


Bieżące aktualności

Studencka Poradnia Prawna
poniedziałek, 21 maja 2018 roku

Studencka Poradnia Prawna przyjmuje sprawy do 24 maja br., natomiast porady będą wydawane do 11 czerwca. Sposób dyżurowania w trakcie przerwy międzysemestralnej zostanie ogłoszony w najbliższym czasie» archiwum wiadomości

O naszej poradni

Działamy w formie koła naukowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, którego głównym celem jest udzielanie bezpłatnej pomocy prawnej osobom niezamożnym.

Kontakt z nami

Studencka Poradnia Prawna WPiA UŚ
40-007 Katowice, ul. Bankowa 11b

Sekretariat - pokój 39, Punkt przyjęć - pokój 45

tel. (fax): 32 359 14 22
e-mail: spp@us.edu.pl

Rodzaje przyjmowanych spraw

W ramach Studenckiej Poradni Prawnej funkcjonują następujące sekcje:

Sekcja Cywilna

Sekcja Karna

Sekcja Administracyjna

Sekcja Praw Zwierząt

Sekcja Prawa Pracy


(celem uzyskania informacji o zakresie przyjmowanych spraw, wybierz sekcję z powyższej listy)