Jesteśmy kołem naukowym, zrzeszającym studentów, dla których prawo to nie tylko kodeksy, ustawy i przepisy, lecz przede wszystkim - ludzie i ich konkretne problemy. Głównym celem naszej działalności jest niesienie pomocy osobom, których nie stać na skorzystanie z usług profesjonalnych pełnomocników procesowych, połączone z nabywaniem i doskonaleniem przez naszych członków praktycznych umiejętności stosowania prawa.
» czytaj więcej
 

Podstawy prawne działania Studenckiej Poradni Prawnej:

Studencka poradnia prawna jest kołem naukowym Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Zgodnie z art. 204 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.05.164.1365) studenci mają prawo zrzeszania się w uczelnianych organizacjach studenckich, w szczególności w kołach naukowych, uczelniane organizacje studenckie podlegają rejestracji, a rejestr prowadzi rektor. Rejestr jest jawny. Warunkiem rejestracji uczelnianej organizacji studenckiej jest zgodność jej statutu z przepisami prawa i statutem uczelni. Aktualny spis kół naukowych można znaleźć na oficjalnej stronie Uniwersytetu Śląskiego.

Podstawowym aktem, na podstawie którego działa Studencka Poradnia Prawna WPiA UŚ jest Statut Studenckiej Poradni Prawnej. Określa on podstawowe cele, zasady i organizację poradni. Jako cel o charakterze nadrzędnym formułuje on świadczenie nieodpłatnej pomocy, porady w zakresie interpretowania i wyjaśniania przepisów prawa. Z treścią statutu mogą się Państwo zapoznać wybierają odpowiednią pozycję z menu po lewej stronie.

Aktem, który w sposób szczegółowy reguluje sposób świadczenia pomocy prawnej przez studentów, formy działania poradni, kwestie dyscyplinarne, organizację oraz proces udzielania porad jest Regulamin świadczenia pomocy prawnej oraz działalności w ramach Studenckiej Poradni Prawnej. Integralną częścią Regulaminu jest kodeks zasad etycznych, jakimi kierują się studenci pracujący w poradni (tzw. Kodeks Deontologiczny). Podstawową zasadą, przyświecającą naszej pracy, jest zasada bezinteresowności. Zapraszamy do zapoznania się z naszym Regulaminem, poprzez wybranie odpowiedniej pozycji z menu po lewej stronie.

W trakcie naszej działalności zyskaliśmy także zaufanie Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych, która uznała, iż nasza działalność jest zgodna ze standardami działania poradni uniwersyteckich, sformułowanymi przez Radę Fundacji. Ze wskazanymi standardamimogą się Państwo zapoznać wchodząc na stronę Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych - podstronę dotyczącą standardów.