Jesteśmy kołem naukowym, zrzeszającym studentów, dla których prawo to nie tylko kodeksy, ustawy i przepisy, lecz przede wszystkim - ludzie i ich konkretne problemy. Głównym celem naszej działalności jest niesienie pomocy osobom, których nie stać na skorzystanie z usług profesjonalnych pełnomocników procesowych, połączone z nabywaniem i doskonaleniem przez naszych członków praktycznych umiejętności stosowania prawa.
» czytaj więcej


Terminy rekrutacji

Wraz z początkiem każdego semestru przeprowadzamy rekrutację na nieobsadzone miejsca w poszczególnych sekcjach poradni.

Dokumenty do pobrania:

Studencka Poradnia Prawna - informacje dla studentów

Poniżej przedstawiamy informacje, które mogę zainteresować wszystkich studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, którzy chcieliby dołączyć do grona członków Poradni.

Rekrutacja do Studenckiej Poradni Prawnej

Studencka Poradnia Prawna ogłasza nabór nowych członków do sekcji:

prawa administracyjnego
prawa cywilnego
prawa karnego
prawa pracy
ochrony praw zwierząt
sekcji zamiejscowej w Chorzowie


Rekrutacja składa się z dwóch etapów:
Pierwszym etapem jest test badający wiedzę merytoryczną kandydata oraz znajomość Regulaminu Studenckiej Poradni Prawnej i Statutu Studenckiej Poradni Prawnej. Drugi etap polega na rozmowie kwalifikacyjnej mającej na celu sprawdzenie predyspozycji kandydata do pracy z klientem.

Warunkiem przystąpienia do procesu rekrutacyjnego jest złożenie wypełnionego formularza aplikacyjnego w sekretariacie Poradni.

Formularz aplikacyjny można uzyskać w sekretariacie Poradni (pokój numer 39) lub pobrać stąd.

Regulamin Studenckiej Poradni Prawnej (Regulamin świadczenia pomocy prawnej oraz działalności w ramach Studenckiej Poradni Prawnej ) oraz Statut Studenckiej Poradni Prawnej są dostępne na stronie internetowej Poradni – http://www.spp.us.edu.pl

Należy przynieść ze sobą kodeksy.

Terminy rozmów kwalifikacyjnych zostaną podane w późniejszym terminie.

Zapraszamy wszystkich chętnych studentów, którzy są wpisani co najmniej na III rok studiów prawniczych.

Serdecznie zapraszamy do aplikowania!

W razie pytań dotyczących rekrutacji - pozostajemy do dyspozycji pod adres e-mail Poradni - spp@us.edu.pl